Tag Archives: prevodi

Članki

Dober prevajalec

prevajalecPrevajalci morajo določen tuji jezik obvladati do potankosti, zato se z njim ponavadi ukvarjajo celo življenje. Velikokrat so tudi naravni govorci jezika. Pri prevodih v naši prevajalski agenciji pa vedno sodeluje tudi lektor. Le-ta namreč poskrbi, da ne pride do napačnega razumevanja izvirnega jezika, odpravi pa tudi slovnične in druge pomanjkljivosti. Zato vam vedno znova postrežemo z brezhibnimi prevodi. read more »

Članki

Težave s prevodi tehničnih besedil

prevodi-besedilPrevajanje besedil je delo kot vsako drugo. Zahteva natančnost in strokovno usposobljenost tistega, ki prevaja. Seveda prevajalec ne more jamčiti kvalitete za prevod besedila, ki v izvornem jeziku vsebuje netočne informacije. Vsebinska korektnost oziroma nepravilnosti izhodiščnega besedila so domena tistega, ki daje besedilo prevajalcu v prevod. Kar je logično. read more »

Članki

Prevodi in tolmačenje

Dandanes so storitve prevajanje, prevodi in tolmačenje nepogrešljive, saj živimo v času, ko so povezave med različnimi državami le še vprašanje klika na miško oziroma na tipko računalniške tipkovnice. Geografska razdalja ni več prepreka za nobeno vrsto sodelovanja, pravzaprav je mednarodno sodelovanje celo vrednota.
Poslovni uspeh je neredko odvisen od poslovnih vezi z drugimi državami, prav tako tudi posameznik pridobiva na veljavi s številom obiskov in drugačnih udejstvovanj v tujini. Vse to pa zahteva brezhibno komunikacijo, največkrat prav uradno, kar vključuje kakovostno ponudbo uslug medjezikovnega posredovanja, kot so prevodi (več na www.prevodi.si) in tolmačenje. read more »

Članki

Prevajalska agencija Prelekta

Prevajalska agencija Prelekta sodeluje z mrežo izkušenih prevajalcev, ki zagotavljajo na podlagi zkušenj in pridobljenih znanj, kvalitetne prevode. Izkušeni prevajalci so še posebej pomembi v primerih, ko potrebuje naročnik prevajanje oziroma prevode strokovno zahtevnih tektov. Prelekta zagotavlja prevode iz sloveščine v angleščino in obratno ter prevode v številne druge tuje jezike, med katerimi naj omenimo nemščino, španščino, italijanščino in francoščino. Ker so povezani z mrežo prevajalcev in lektorjev po vsej Evropi, lahko zagotovijo naročniku tudi lektoriranje besedil, kar je še posebej pomembno v primerih, ko potrebuje naročnik tekste za javno objavo (npr. v revijah, katalogih, brošurah, v knjigi,..). Prevajalska agencija Prelekta ima večletne izkušnje na področju prevajanja in lektoriranja. Med njihove reference sodijo priznana slovenska podjetja kot so Studio Moderna, časnik Finance, Adriatic Slovenica, Ernst & Young in številni drugi. Če potrebujete kakovosten in cenovno ugoden prevod, obiščite njihovo spletno stran http://www.prevodiprevajanje.com/.

Članki

Prevajalci in prevodi

Prevajanje besedila iz enega v drug jezik je posebna umetnost, ki zahteva tako posluh za jezik na splošno kot tudi občutek za komponiranje besed in stavkov ter izbiro ustreznega besedišča. Torej prevodi izpod rok prevajalca, ki ima s prevajanjem ogromno izkušenj ter tudi zadosti strokovnega znanja, so mojstrovina. read more »

Članki

Prevajalci poskbrijo za prevode

Prevajalci se zavedajo, da lahko prevodi določenega besedila izgubijo esenco, ki jo je imel izvirnik. Seveda je cilj vsakega prevajalca, da s svojim delom doseže, da ciljno besedilo doseže enak učinek pri ciljnih bralcih, kot ga je izhodiščno besedilo pri izhodiščnih bralcih.

Pri strokovnih besedilih je to še najlažje doseči, drugače pa je s prevodi umetnostnih besedil. Pri prevajanju leposlovja na primer prevajalec ne more prevajati zgolj besed, temveč se mora znati pritihotapiti v misli avtorja, začutiti njegov zorni kot, razmišljanje, čutenje … Sodni prevodi besedil sodijo tako med najtežji zalogaj, pri tem pa še posebno izstopa poezija. Tovrstno prevajanje je iz tega razloga še najbolj pisano na kožo tistim jezikovnim in prevajalskim strokovnjakom, ki so tudi sami bodisi pisatelji ali pesniki, torej so izvrstni poznavalci umetnostnega jezika.

Cilj je dosežen, če tovrstni prevodi pred bralcem zaživijo v enaki meri kot v izvornem jeziku.

Članki

Uporabnost prevodov

kvalitetni prevodiNekateri prevodi so že od samega začetka neuporabni, saj so pogosto rezultat strojnega prevajanja ali delo nedomačih govorcev, ki se le s težavo prebijajo skozi besedilo, držeč pri tem v eni roki slovnico, v drugi pa slovar.

Drugi prevodi so s strokovnega stališča sicer natančni, vendar pa stavki ne tečejo tako gladko, kot bi morali, saj sta besedni red in besedni zaklad pretirano navezana na izvorni jezik (nepoznavanje ustroja tujega jezika). Taki prevodi so lahko dovolj dobri za tiste bralce, ki poznajo tematiko in znajo brati med vrsticami ali si za to lahko vzamejo čas.

Članki

Prevodi

prevodiUprite se skušnjavi, da bi prevajali sami, saj govoriti ni enako kot pisati. Govorniška spretnost še ni jamstvo za elegantno, slogovno razgibano pisanje.

Četudi se redno uspešno sporazumevate v katerem koli jeziku in preživite veliko časa v državah, v katerih te jezike govorijo, bo v 99 primerih od stotih vaše pisno poznavanje tujega jezika, ki ga bodo zrcalili vaši prevodi, nemudoma moč prepoznati kot »tuje«. read more »