Tag Archives: prevajanje letnih poročil

Članki

Prevajanje letnih poročil

Prevajanje letnih poročil in poročil revizorjev v tuje jezike je postalo v zadnjih desetletjih, ko se je lastniška struktura podjetij močno spremenila, nujno vsakoletno opravilo. Za prevajanje takšnih besedil se zahteva visok nivo storitve, predvsem kar se tiče strokovnosti. V tem primeru je strokovnost garancija za to, da se skozi prevajanje ne izgubijo pomembni podatki, ki sestavljajo besedilo v izvornem jeziku. Prevajanje letnih poročil in poročil, ki jih izdajajo revizijske hiše, je izjemno zahtevno, saj se v njem kaže odgovornost pred zakonom, ki ga opredeljuje zakon o gospodarskih družbah.

read more »