Prevajanje letnih poročil

Prevajanje letnih poročil in poročil revizorjev v tuje jezike je postalo v zadnjih desetletjih, ko se je lastniška struktura podjetij močno spremenila, nujno vsakoletno opravilo. Za prevajanje takšnih besedil se zahteva visok nivo storitve, predvsem kar se tiče strokovnosti. V tem primeru je strokovnost garancija za to, da se skozi prevajanje ne izgubijo pomembni podatki, ki sestavljajo besedilo v izvornem jeziku. Prevajanje letnih poročil in poročil, ki jih izdajajo revizijske hiše, je izjemno zahtevno, saj se v njem kaže odgovornost pred zakonom, ki ga opredeljuje zakon o gospodarskih družbah.

V korektnosti prevajanja poročil se kaže tudi odgovornost pred tujimi deležniki, ki te prevode potrebujejo za svoje poslovne odločitve. Tudi sam način, kako se javnosti in deležnikom prikaže podatke iz letnih poročil, je lahko boljši, če za tem stoji kakovostno prevajanje. Po večini se tovrstne podatke predstavlja na tiskovnih konferencah, v tem primeru je lahko dobra rešitev konsekutivno prevajanje, kjer prevajalec prevaja govorčeve stavke. Če podatke predstavlja nekdo, ki ni vešč tujega jezika, lahko konsekutivno prevajanje prepreči marsikateri nesporazum. Predvsem takšnega, ki bi lahko nastal, ko na tiskovni konferenci tuji mediji postavljajo vprašanja. Napačen odgovor, ki bi nastal zaradi nerazumevanja, bi lahko imel veliko neljubih posledic, med katerimi je osramočenje še najmilejša posledica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *