Tag Archives: sodni prevod

Članki

Kaj so sodni prevodi?

sodni- prevodSodni prevod je lahko v pisni ali govorjeni obliki. Uporablja se pri sodnih obravnavah oziroma drugih sodnih postopkih, kjer se prevaja govorjeno besedilo ali zapisane listine. Sodni prevod se potrebuje kadar udeleženci v sodnem postopku govorijo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.  Najpogosteje gre za prevode pri ugotavljanju identitete v tujih državah, v sodnih procesih in poslovnih pogodbah.  Pogosto se sodni prevod potrebuje tudi pri porokah ali zaposlovanju v tujini ter pri sklepanju mednarodnih poslov. Če potrebujete sodni prevod, kliknite na povezavo http://www.lingula.si/prevajanje/sodni-prevodi/.

read more »