Kaj so sodni prevodi?

sodni- prevodSodni prevod je lahko v pisni ali govorjeni obliki. Uporablja se pri sodnih obravnavah oziroma drugih sodnih postopkih, kjer se prevaja govorjeno besedilo ali zapisane listine. Sodni prevod se potrebuje kadar udeleženci v sodnem postopku govorijo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.  Najpogosteje gre za prevode pri ugotavljanju identitete v tujih državah, v sodnih procesih in poslovnih pogodbah.  Pogosto se sodni prevod potrebuje tudi pri porokah ali zaposlovanju v tujini ter pri sklepanju mednarodnih poslov. Če potrebujete sodni prevod, kliknite na povezavo http://www.lingula.si/prevajanje/sodni-prevodi/.

Kot rečeno, so sodni prevodi posebna vrsta prevodov, katere pa lahko izvajajo izključno za to usposobljeni sodni tolmači. Ker gre za uradni prevod, ga lahko prevedejo le jezikoslovci, tolmači in prevajalci, ki so predhodno opravili izpit za sodnega tolmača za enega ali več jezikov ter podali zaprisego pri Ministrstvu za pravosodje. Sodni tolmač lahko svoje delo, po uspešno opravljenem izpitu, izvaja za neomejen čas. Vse sodne tolmače imenuje Ministrstvo za pravosodje, upoštevajoč pravilnik o sodnih tolmačih in sodnih prevodih ter v skladu z Zakonom o sodiščih.  Vsi sodni prevodi, ki so jih prevedli zapriseženi tolmači in prevajalci, so uradni dokumenti in jih lahko uporabite v Sloveniji ali kjerkoli v tujini. Prevodi so praviloma zvezani z originalnim dokumentom in opremljeni z žigom oziroma podpisom sodnega tolmača. Tolmač s tem garantira identičnost prevedenega dokumenta z originalnim.
Največkrat se sodno prevajanje uporablja za prevode spričeval ali diplom, rojstnih listov, potrdil o nekaznovanosti, policijskih zapisnikov, zdravniških izvidov ter potrdil o zakonskem stanu. Pogosto pa se sodni prevod uporablja tudi za prevajanje različnih pogodb, certifikatov, pooblastil, potnih listov ali ostalih osebnih dokumentov ter izpisov iz registra.
Sodne prevode za različne osebne dokumente, spričevala, rojstne liste ipd. največkrat opravljajo prevajalske agencije. Kot posameznik lahko pokličete v katero koli prevajalsko agencijo, ki vam bo v določenem roku dokument prevedla. Agencije jamčijo za strokovnost ter za hitro in zanesljivo storitev za karseda zmerno ceno. Cene sodnih prevajanj se seveda razlikujejo glede na obširnost dokumenta, vendar pa se cena prevodov prevedenih iz slovenščine v tuj jezik ali obratno giblje nekje med 20 in 60 €.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *