Tag Archives: slovarji

Članki

Slovarji

slovarjiSlovaroslovje ali leksikologija (starogrško: pridevnik lexiko iz samostalnika lexis = govor, način govora, beseda) je veda, ki proučuje besede, njihov pomen, stavčne člene in povezave med besedami (semantične povezave), besedne vrste in obravnava celoten leksikon. read more »

Članki

Tiskani slovarji

angleški slovarPisni – tiskani slovarji so knjige različnih velikosti in namembnosti. Eni so obsežnejši, drugi bolj žepne oblike in priročnosti. Tisti, ki sestavljajo slovarje – to so slovaropisci, so dobri poznavalci besedišča, ki ga zbirajo za nek slovar. Zbiranje besed lahko traja leta in leta. read more »