Sodni prevod

Sodni prevodi so nekaj, kar običajno fizične osebe potrebujejo le redko – sploh če živijo in delajo v svoji rojstni državi. Zadeva pa se spremeni, če želite iti študirat v tujino, morda iščete službo, bi se radi preselili, poročili s tujcem … V teh primerih se običajno  pojavi potreba, da naročite sodni prevod. Imenujemo ga tudi uradni prevod, to pa zato, ker prevod uporabljamo v uradne namene – sodni prevod nosi s sabo dokazilo, da ga je opravila strokovna oseba, zavezana k pravilnemu, korektnemu in pomensko popolnemu prevajanju.

Kdaj torej rabimo sodni prevod? Sodno prevedeni dokumenti so najpogosteje osebni, recimo: rojstni listi, spričevala, potrdila o stalnem prebivališču, potni listi, potrdila o zakonskem stanu, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, policijski zapisniki, izpisi iz sodnega registra, pooblastila ipd.

Sodni prevod lahko opravi samo zaprisežen prevajalec

Da bi zagotovili nadzor nad prevodi in preprečili napak oz. špekulacije, sodni prevod lahko izvaja samo sodni tolmač oz. sodni prevajalec, ki je sodno zaprisežen pri ministrstvu za pravosodje.

Kako prepoznam sodni prevod?

Vsak sodno overjen prevod ima žig in je z vrvico pritrjen na izvirnik. Kot izvirnik šteje vaš original, overjena kopija (overitev kopije opravite na upravni enoti ali pri notarju) ali kar navadna kopija. Tak prevod se šteje za uradni dokument.

Ko bo sodni prevod narejen, boste prejeli:

  • na vrhu mape svoj izvirni dokument,
  • pod njim je prevod sodno zapriseženega sodnega tolmač,
  • za tema dokumentoma je podpisana izjava sodnega tolmača o korektnosti in pravilnosti prevoda (dodane so tudi informacije o prevajalcu),

Sodni tolmač vaš izvirnik, svoj prevod in izjavo zaveže z vrvico in vse skupaj žigosa.

Iščete sodni prevod? Kliknite tukaj >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *