Prevajalci in prevodi

Prevajanje besedila iz enega v drug jezik je posebna umetnost, ki zahteva tako posluh za jezik na splošno kot tudi občutek za komponiranje besed in stavkov ter izbiro ustreznega besedišča. Torej prevodi izpod rok prevajalca, ki ima s prevajanjem ogromno izkušenj ter tudi zadosti strokovnega znanja, so mojstrovina.

Zakaj? Prevajalec ne le da mora znati tuj jezik, iz katerega ali v katerega prevaja, temveč mora prepoznati tudi slog pisca izvirnega jezika. Kadar gre za prevajanje leposlovnih besedil – zlasti poezije, pa mora celo »priti piscu v glavo«. Prevajalci se zato nenehno urijo v jezikovnih veščinah, tako so njihovi prevodi vedno strokovni in odlični.

Prevodi besedil, tako po vsebini kot tudi po obsegu, so vsakodnevni izziv strokovno usposobljenih prevajalcev. Vsako besedilo je nekaj posebnega, četudi sodi med področja, ki prevajalca niti najmanj ne zanimajo. Toda, prevajalec svojega dela ne opravlja zaradi vsebine besedil, ki jih prevaja, temveč zaradi jezika, ki ga obvlada oziroma, ker mu je prevajanje v užitek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *