Tag Archives: prevajalci

Članki

Dober prevajalec

prevajalecPrevajalci morajo določen tuji jezik obvladati do potankosti, zato se z njim ponavadi ukvarjajo celo življenje. Velikokrat so tudi naravni govorci jezika. Pri prevodih v naši prevajalski agenciji pa vedno sodeluje tudi lektor. Le-ta namreč poskrbi, da ne pride do napačnega razumevanja izvirnega jezika, odpravi pa tudi slovnične in druge pomanjkljivosti. Zato vam vedno znova postrežemo z brezhibnimi prevodi. read more »

Članki

Prevajalci, ki svoje delo opravijo vrhunsko

prevajalciPrevajalci Multilingual imajo ob vsakem projektu pred sabo unikaten izziv, saj je potrebno osrednje sporočilo izhodiščnega besedila v ciljni jezik prenesti tako, da se s prevodom kar najmanj izgubi. To zahteva kar nekaj izkušenj in prevajalci so svojevrstni mojstri besed, ki morajo imeti odličen čut za jezik, prav tako pa morajo biti tudi odlično strokovno podkovani za različna področja. V podjetju Multilingual vam želimo na enem mestu ponuditi kar največ, zato smo se povezali z mrežo več kot 500 prevajalcev, ki so kos prav vsem izzivom. Vsak med njimi je namreč usposobljen za posamezno jezikovno kombinacijo in določeno prevajalsko področje, tako da ne glede na vaše potrebe vedno poskrbimo za ponudbo po meri. read more »

Članki

Prevajanje zaupajte prevajalski agenciji

Znanje tujih jezikov v današnjem času lahko predstavlja le prednost. V primeru, da nas veseli pridobivati znanje tujih jezikov lahko le – to unovčimo z opravljanjem prevajalskih storitev. Prevajalci so v današnjem času zelo iskani in le malo je možnosti, da bi v tej smeri ostali brez dela. Pomembno je edino, da se ustrezno strokovno usposobimo. read more »

Članki

Prevajalci in prevodi

Prevajanje besedila iz enega v drug jezik je posebna umetnost, ki zahteva tako posluh za jezik na splošno kot tudi občutek za komponiranje besed in stavkov ter izbiro ustreznega besedišča. Torej prevodi izpod rok prevajalca, ki ima s prevajanjem ogromno izkušenj ter tudi zadosti strokovnega znanja, so mojstrovina. read more »

Članki

Pisni prevodi

Govorno sporazumevanje v tujem jeziku se precej razlikuje od pisnega. Tudi če se nenehno sporazumevate v tujih jezikih in veliko potujete po svetu, bo vaše pisno besedilo v enem izmed tujih jezikov še vedno puščalo sledi, da ste tujec. V tem je bistvena razlika med »amaterskimi prevajalci« in strokovno izšolanimi prevajalci. Govorniška spretnost ni primerljiva z elegantnim in slogovno razgibanim pisanjem, ki ga obvladajo prevajalci. Njihovi pisni prevodi so namreč napisani tako, kot bi ga pisal naravi govorec tega jezika.

Seveda je od nas odvisno, za kakšne namene bodo prevodi uporabljeni. Kadar gre za javno objavo, potem je nujno potreben pristop prevajalca, da se po nepotrebnem ne zapletemo v težave in nerodnosti. Preden oddate besedila prevajalcu v prevajanje, ga seznanite, čemu bodo prevodi namenjeni, da jih lahko slogovno in besedno prilagodi naslovniku. S tem bodo prevedena besedila dosegla svoj namen in na ciljno skupini naredila večji vtis.

Članki

Prevajalci poskbrijo za prevode

Prevajalci se zavedajo, da lahko prevodi določenega besedila izgubijo esenco, ki jo je imel izvirnik. Seveda je cilj vsakega prevajalca, da s svojim delom doseže, da ciljno besedilo doseže enak učinek pri ciljnih bralcih, kot ga je izhodiščno besedilo pri izhodiščnih bralcih.

Pri strokovnih besedilih je to še najlažje doseči, drugače pa je s prevodi umetnostnih besedil. Pri prevajanju leposlovja na primer prevajalec ne more prevajati zgolj besed, temveč se mora znati pritihotapiti v misli avtorja, začutiti njegov zorni kot, razmišljanje, čutenje … Sodni prevodi besedil sodijo tako med najtežji zalogaj, pri tem pa še posebno izstopa poezija. Tovrstno prevajanje je iz tega razloga še najbolj pisano na kožo tistim jezikovnim in prevajalskim strokovnjakom, ki so tudi sami bodisi pisatelji ali pesniki, torej so izvrstni poznavalci umetnostnega jezika.

Cilj je dosežen, če tovrstni prevodi pred bralcem zaživijo v enaki meri kot v izvornem jeziku.

Članki

Prevajanje prepustite izkušenim prevajalcem

Nekateri prevodi so že od samega začetka brezupno neuporabni. Pogosto so rezultat strojnega prevajanja ali dela neprofesionalnega prevajalca, ki se s težavo prebija skozi besedilo, držeč pri tem v eni roki slovnico, v drugi pa slovar. Da ne govorimo, koliko časa je pri tem velikokrat vrženega stran.

Kadar potrebujete prevode, ki jih bodo brali tudi drugi, potem prepustite to delo izkušenim prevajalcem. Tako boste prihranili na času in se izognili vsem dodatnim zapletom, nerazumevanju ali celo posmehu.

read more »