Slovarji

slovarjiSlovaroslovje ali leksikologija (starogrško: pridevnik lexiko iz samostalnika lexis = govor, način govora, beseda) je veda, ki proučuje besede, njihov pomen, stavčne člene in povezave med besedami (semantične povezave), besedne vrste in obravnava celoten leksikon.

Prvič se je izraz leksikologija pojavil v 20-ih letih 19. stoletja, čeprav so se leksikologi že prej neuradno ukvarjali s to vedo. Obstaja tudi veja leksikologije, ki se ukvarja s slovarji oziroma preučevanjem slovarjev in njihovih vsebin. Sorodna leksikologiji je leksikografija (slovaropisje), ki prav tako preučuje besede, vendar v povezavi s slovarji.

Pravzaprav so leksikografi tisti, ki skrbijo za to, katere besede bodo vključili v slovarje in pozneje v leksikon. Leksikografija je torej tista, ki združuje teorijo in prakso sestavljanja slovarjev. Pomembno je razlikovanje med obema pojmoma, saj je leksikologija veda, ki se ukvarja z besedami, leksikografija pa s pisanjem besed na določen način (npr. način pisanja v slovarjih).

učenosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *