E-učenje

Že na mnogih področjih se je e-učenje izkazalo kot uspešen spremljevalec tradicionalnih učnih oblik. Učenje jezikov pa je nedvomno eno tistih področji, kjer se je e-učenje najbolj izkazalo. Pri tem je predvsem pomembno, da nove tehnologije spremljajo učenca tudi pri samostojnem ponavljanju in utrjevanju snovi izven okvirov šolske institucije.

Mnogokrat je bila predvsem pri učenju jezikov težava ta, da je bilo za učenca samostojno delo brez inštruktorja ali učitelja nemogoče. Tako učenec ni mogle vedeti, ali besede pravilno izgovarja; za iskanje njihovega pomena pa je bilo potrebno dolgotrajno brskanje po slovarju. Na področju jezikov danes e-učenje omogoča mnogo bolj učinkovito samostojno delo učencev. Tudi v splošnem je znano, da se je jezika mnogo lažje priučiti, če ga aktivno in motivirano uporabljamo.

E-učenje sledi ciljem spodbujanja ravno takšne rabe jezika, ki učenca interaktivno vključujejo v različne situacije, kjer mora samostojno uporabljati jezik. Uporaba informacijskih tehnologij, ki podpirajo e-učenje, je tako pri učenju jezikov nadvse dobrodošla. Nobena skrivnost ni, da so se mnogi mladostniki tujih jezikov naučili prek igranja računalniških igric ali gledanja televizije. Skrivnost se nahaja v motivaciji, ki jo tudi e-učenje lahko izkoristi za posredovanje znanj tujih jezikov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *