Prevajanje strokovnih tekstov

Prevajanje strokovnih tekstov je lahko zelo naporno, poleg tega pa je težko dobiti prevajalca, ki bi bil sposoben to narediti na dovolj strokoven način. Za prevajanje strokovne literature namreč potrebujemo prevajalca, ki odlično pozna tuj jezik iz katerega se prevaja, poleg tega pa pozna tudi strokovno področje iz katerega tekst prihaja.

Zamislimo si lahko, kako težko bi bilo nekomu, ki fizike ni študiral, prevesti kakšen fizikalni tekst. Prevajanje je lahko izjemno težko že v primeru, ko je potrebno prevesti kakšen priročnik za specifična orodja, navodila za uporabo kakšnega posebnega parati in podobno. Prav tako je denimo izjemno občutljivo prevajanje pravnih tekstov.

Kadar podjetje sklepa pogodbo z nekim tujim podjetjem ali kakšno tujo fizično osebo, je potrebno prevajanje te pogodbe tudi v jezik te osebe. Predmet pogodbe pa ni nič drugega kot to, kar je v pogodbi zapisano, zato je lahko situacija, če prevajanje ni bilo kakovostno, izjemno občutljiva. V določenih primerih je torej za prevajanje potrebno najti prevajalce, ki so usposobljeni na več področjih. V določenih primerih lahko slabo prevajanje povzroči resne pravne posledice in sproži verigo odgovornosti, ki pripelje do tistega, ki je prevod naročil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *