Angleščina

angleščinaAngleščina je postala mednarodni sporazumevalni jezik, kar mnogim prevajalskim agencijam daje vodilo za zagotavljanje jasnega in odprtega komunikacijskega pretoka med slovenskim in angleškim jezikom.

Kar zadeva brskanja po spletnih straneh so ugotovili, da več kot 900 milijonom ljudem, to je 67 odstotkom spletne populacije, angleščina ni materni jezik. Od teh jih 200 milijonov brska po spletu samo v domačem jeziku.

Angleščina je med drugim postala tudi osnovni jezikovni medij v ekonomskem okolju, saj posameznikom omogoča dostopati do znanja in tehnologije ter vzpostavljati komunikacijski pretok z ljudmi katere koli narodnosti. Angleščina je internet zavzela v 80 odstotkih, pravijo raziskovalci; internet je namreč vse bolj nepogrešljivo orodje poslovanja, namenjen širjenju in pridobivanju pomembnih informacij za poslovanje.

Po vsem povedanem lahko zaključimo, da angleščina v današnjem svetu igra pomembno vlogo, zato nam ne bi smelo biti žal ne časa in ne denarja za učenje le-tega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *