Zanimivosti o prevajanju

tolmačenjeNajstarejši znani prevod, katerega delčki so še vedno ohranjeni, je prevod sumerskega Epa o Gilgamešu, ki je nastajal med letoma 2000 in 1600 pr. n. š. in je bil preveden v tedanje jezike na območju Bližnjega vzhoda.

Tolmačenje (več na povezavi http://www.prevodi.si/tolmacenje/) – ustno prevajanje je nedvomno starejše od prevajanja, ki je vezano na pisano besedo. Prevajanje kot tako se pojavi z začetki književnosti.

Kamen iz Rosette lahko poimenujemo ikona umetnosti prevajanja. To je granitni kamen, ki je raziskovalcem omogočil razvozlavo hieroglifov, ker je bilo na njem vklesano enako besedilo v treh različnih jezikih/pisavah.

Angleška različica za besedo prevajanje je translation. Izhaja iz latinske besede translatio, ki pomeni prenesti. S prevajanjem poskušamo ravno to – prenesti pomen iz izvirnika v tuj jezik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *