Angleščina

angleški jezikSlovenci spadamo v evropski vrh govorcev angleščine kot tujega jezika, visoko pa smo uvrščeni tudi pri znanju nemškega jezika. Brez dvoma je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjen svetovni jezik, ki je skorajda nepogrešljivo orodje zasebno kot tudi profesionalno.

»Nekoč so se narodi morali boriti za svojo materinščino, zdaj se trudijo, da bi se čim bolj uveljavili z znanjem enega samega svetovnega jezika,« je zapisal Jurij Gustinčič. Kakor koli že, odnos do maternega jezika je odraz spoštovanja svoje identitete. Slovenščina je še vedno uradni jezik v naši državi, kar med drugim pomeni, da je ta še vedno v rabi. Čeprav nas večina dobro razume angleščino, pa ne moremo zagotoviti, da bo naše prevajanje iz angleščine tudi korektno. Prevajanje iz angleščine, kadar gre za uradne tekste oziroma za situacije, kjer zasilni prevod niso dovolj, je bolje prepustiti tistim, ki so jezika vešči v vseh pogledih. Za tovrstno delo se šolajo prevajalci, ki se lahko specializirajo tudi za točno določen jezik, stroko oziroma v našem primeru za prevajanje iz angleščine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *