Kaj dela prevajalec?

Prevajalci prevajajo besedila različnih dolžin in različnih tematik v nek izbran, ciljni jezik. Ko prevajalci prejmejo besedilo, ki ga je treba prevesti, najprej pregledajo naravo in vsebino besedila, stopnjo zahtevnosti besedila, ter rok za dokončanje prevajanja. Nato se lotijo prevajanja besedila.

Prevajanje besedila poteka tako, da prevajalec najprej napravi grob prevod besedila. Grobo narejeni prevod nato popravlja in izboljšuje, dokler ne doseže neke želene kakovosti. Zelo pomembno je, da se ohrani pomen besedila iz izvirnika in s tem čim večja enakovrednost besedil. Prevajalec mora vsa besedila pred izročitvijo stranki skrbno pregleda, kar je pogoj za kakovostno opravljeno delo. V primeru, da se stranka tako odloči, se lahko besedilo tudi lektorira.

Govorjenje in razumevanje tujih jezikov je danes zelo zaželeno in velika prednost vseh iskalcev zaposlitve. Tako prevajalcem v današnjem času ni potrebno skrbeti, da jim ne bi uspelo dobiti zaposlitev. Če drugega ne lahko s svojim znanjem pomagajo kakšnemu dijaku ali študentu, ki potrebuje pomoč pri učenju tujega jezika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *